• شرکت کاسپین حسابدار پارس
 • 021-91303119

چگونه دفاتر قانونی مالیاتی را تنظیم کنیم؟

چگونه دفاتر قانونی مالیاتی را تنظیم کنیم؟

چگونه دفاتر قانونی مالیاتی را تنظیم کنیم؟

اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی که طبق مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت مالیات می شوند؛ موظف هستند که تنظیم دفاتر پلمپ قانونی را در راس امور حسابداری خود قرار دهند. دفاتر پلمپ مالیاتی می بایست بر اساس استاندارد های حسابداری تنظیم شود و در پایان سال مالیاتی به ممیزان سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد تا طبق قانون مالیات های مستقیم مالیات شخص حقیقی یا حقوقی محاسبه و پرداخت شود.

اما دفاتر پلمپ مالیاتی کدامند؟

چگونه می توان آنها را تنظیم نمود؟

زمان تحویل این دفاتر چه موقع است؟

در صورتی که این دفاترتحویل سازمان نشود، و یا به درستی تنظیم نشود؛ چه عواقبی در پیش است؟

در ادامه ی این مطلب به طور کامل در خصوص دفاتر پلمپ حسابداری مالیاتی توضیح خواهیم داد.

 

 

تنظیم، تحریر و نگهداری دفاتر پلمپ قانونی

طبق قانون تجارت، تمامی فعالان حقوقی و حقیقی کسب و کار موظفند صورت فعالیت های خود را در هر سال مالی تنظیم و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در صورتی که دفاتر مالیاتی از نظر ممیزان مالیاتی مورد قبول واقع شود و طبق ضوابط تنظیم شده باشد، شخص مشمول تشویق و درصد معافیت خواهد شد. پس باید به تنظیم صحیح دفاتر قانونی توجه کرد و آن را زیر نظر حسابدارن حرفه ای و مجرب همچون متخصصان شرکت کاسپین حسابدار پارس انجام داد.

 

 انواع دفاتر قانونی شرکت ها

دفاتر قانونی صاحبان کسب و کار های مشمول مالیات، طبق ماده ششم قانون تجارت شامل: دفتر روزنامه و دفتر کل است. هر ساله سازمان امور مالیاتی کشور برای بررسی وضعیت حساب های شرکت های حقیقی و حقوقی این دفاتر را طلب می نماید. این دفاتر به دفاتر پلمپ معروف هستند. زیرا کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت‌ها پلمپ می‌شوند که این نشان دهنده اهمیت این دفاتر می‌باشد.

دفتر روزنامه

یکی از اسناد مهم پلمپ شده ای که هر شرکت برای تنظیم صورت های مالی در سال مالیاتی، نیاز دارد، دفتر روزنامه است. دفتر روزنامه به دفتری اطلاق می شود که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می‌شوند. دفتر روزنامه باید دارای ستونهای مناسب برای انتقال اطلاعات سند حسابداری به آن باشد. بنابراین دفتر روزنامه باید حداقل دارای ستون‌هایی برای درج شماره سند حسابداری، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار هر رویداد باشد.

 

دفتر کل

دفتر کل طبق ماده هشتم قانون تجارت دفتری است که صاحب کسب و کار بایستی همه صورت معاملات خود را حداقل هفته ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج کرده و انواع گوناگون آن را تشخیص داده و هر  نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر ثبت کند. در واقع دفتر کل خلاصه ای تفکیک شده از دفتر روزنامه است که اطلاعات خرید و فروش و مطالبات و دیون تحت نظم مشخص و به عنوان حساب مشخص به ترتیب تاریخ وقوع قید شود. دارای ۸ ستون است: شماره ثبت در دفتر روزنامه، تاریخ، شرح، عطف، بدهکار،بستانکار، تشخیص و مانده.

پلمپ دفاتر مالیاتی به چه معناست؟

پس از ثبت شرکت تجاری، یکی از اولین اقداماتی که باید انجام شود، پلمپ دفاتر قانونی است. در واقع پیش از آن که چیزی در آن  دفاتر نوشته شود، توسط اداره ثبت و اسناد  امضا می شود. و اوراق آن به  ترتیب شماره گذاری و با مهر سربی وزارت دادگستری  پلمپ و منگنه می گردد. انجام این کار ارتباطی با میزان فعالیت شرکت ندارد. به این معنی که صرف نظر از فعال یا غیرفعال بودن شرکت پلمپ دفاتر باید انجام شود.

در واقع دفاتر پلمپ محل ورود اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت ها است. دفاتر پلمپ شرکت ها حاوی ریز لیست هزینه‌ ها و درآمدهای شرکت است که معیار محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی به حساب می‌آید.

بر اساس قوانین مالیاتی کشور هرشخص حقوقی یا حقیقی موظف است 20-25% از سود خالص سالانه خود را به عنوان مالیات بپردازد. نحوه محاسبه سود خالص هر شخص یا شرکت در دفاتر پلمپ یافت می‌شود. هر ساله مبلغ سود مورد نظر توسط ممیز اداره مالیات و بر اساس آن میزان مالیات اشخاص تعیین می‌گردد.

 

شیوه تحریر دفاتر قانونی چگونه است؟

در حال حاضر اغلب اشخاص حقوقی و حقیقی به منظور پیشبرد مطمئن تر و سریع تر مسائل حسابداری خود، از شرکت های حسابداری و همینطور ار نرم افزارهای پیشرفته حسابداری کمک می گیرند. نرم افزار های بروز حسابداری، حتی می توانند در تحریر و تنظیم دفاتر نیز تأثیر بسزایی داشته باشند.

در این راستا پیشنهاد ما به شما بهره گیری از نرم افزار هوشمند سکان به عنوان یک دستیار حرفه ای در همه امور حسابداری می باشد. شما می توانید در بخش هایی مثل روکش سند، تفصیلی، دفتر روزنامه و کل آماده تحریر، معین و … به تهیه گزارشات دفاتر قانونی خود بپردازید.

 

تحریر دفتر روزنامه

تحریر دفتر روزنامه مطابق با شکل اصولی آن انجام می شود. از اولین سند حسابداری؛ که سند افتتاحیه نام دارد؛ کار شروع می‌شود. هر دفتر روزنامه به ترتیب دارای ستون های زیر است:

 • ستون تاریخ
 • ستون شرح که در آن پس از اینکه رویداد مالی تجزیه و تحلیل شد، حساب های بدهکار و بستانکار را شناسایی می‌کنیم.
 • ستون باریک بدون عنوان که عطف نام دارد. در ستون عطف دفتر روزنامه جلوی هر حساب شماره صفحه آن حساب در دفتر کل نوشته می‌شود و این به جهت سهولت کار در پیگیری ثبت اقلام دفتر روزنامه در دفتر کل می‌باشد.
 • ستون بدهکار
 • ستون بستانکار

تحریر دفتر کل

پس از ثبت اطلاعات در اسناد و مدارک مربوط به هر معامله در دفتر روزنامه، هر مبلغ مندرج در ستون بدهکار دفتر روزنامه به طرف بدهکار یک حساب دفتر کل و هر مبلغ مندرج در ستون بستانکار دفتر روزنامه به طرف بستانکار یک حساب دفتر کل انتقال می‌یابد. در عمل موسسات به جای حساب‌های T از فرم چاپی حساب استفاده می‌کنند، معمولا دفاتر حاوی فرم‌های چاپ شده حساب وجود دارد که در اصطلاح به آن دفتر کل می‌گویند.

عواقب عدم تنظیم دفاتر قانونی چیست؟

با توجه به بند 3 ماده 542 قانون تجارت، شخصی که دفتر نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد؛ ممکن است ورشکسته به تقصیر شناخته شود.

جزای نقدی مقرر در ماده 15 قانون تجارت جریمه ای معادل 20% مالیات برای هر یک از موارد و در صورتی که دفاتر آنها رد شود این جریمه معادل 10% خواهد بود.

در مواردی دیگر مالیات علی الرأس محاسبه می شود. به این معنی که مأمور مالیاتی با مشاهده احوال شرکت مالیات را محاسبه می کند.

اهمیت تنظیم دفاتر پلمپ مالیاتی به حدی است که مدیران شرکت ها معمولا به منظور پیشگیری از عواقب احتمالی، این امر مهم را به شرکت های مالی و حسابداری مطمئن واگذار می کنند. در حقیقت برون سپاری می کنند. 

نکات اساسی در تنظیم دفاتر قانونی مالیاتی

 

 • تأخیر در تحریر عملیات، در صورتی که به قصد سوء استفاده نباشد، تا ۱۵ روز به تشخیص اداره مالیاتی قابل قبول بوده و بیش از پانزده روز نیز به تشخیص هیأت ۳ نفری خللی در قانونی بودن دفاتر وارد نمی کند.
 • اگر شرکتی تازه تأسیس شده باشد؛ تأخیر در ثبت دفاتر تا یک ماه از زمان ثبت شرکت مجاز است.
 • طبق ماده ۱۴ قانون تجارت، کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه  باید هر ماه و حداکثر تا نیمه ماه بعد به دفتر کل منتقل شود.
 • طبق ماده ۱۵ قانون تجارت، شرکت هایی که شعب مختلف در سطح کشور دارند؛ با توجه به روش حسابداری شرکت، می توانند خلاصه عملیات شعب را سالی یک بار تا قبل از بستن حساب ها در دفاتر مرکز ثبت کنند.
 • طبق ماده ۱۶ قانون تجارت، تأخیر امضا و پلمپ دفاتر مشروط به این که تا تاریخ امضا و پلمپ، هیچ عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد، به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی کند.
 • اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست دستورالعمل کار با نرم افزارهای مالی خود را در اختیار مأموران دارایی قرار دهند.
 • تحریر دفاتر قانونی با مداد یا هر ابزاری که به سهولت قابل محو شدن باشد، ممنوع بوده و موجب رد شدن دفاتر قانونی خواهد شد.
 • برای ثبت رویدادهای مالی هر سال مالی، باید از دفاتر همان سال مالی استفاده کرد و ثبت رویدادهای دو سال متوالی در یک دفتر ممنوع است.
 • دفاتر بایستی دستی نوشته شود نه رایانه ای.
 • اگر دفاتر قانونی از پلمپ خارج شود، رد می شود.
 • اگر یک یا چند برگ شماره گذاری شده دفاتر قانونی کسر شود، موجب رد دفاتر قانونی خواهد بود.
 • اگر یک یا چند موضوع در دفاتر ثبت نشود، در صورت احرازمأموران دارایی، دفاتر رد خواهد شد.
 • درج تمام یا قسمتی از یک موضوع بین سطور، موجب رد دفاتر می شود.
 • اگر قسمتی از دفاتر دارای جای سفید غیر معقول باشد، موجب رد دفاتر قانونی می شود. اما در موارد زیر مانعی وجود ندارد: سفید بودن برای ثبت تراز افتتاحی، سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف باشند.
 • یکی دیگر از موارد رد دفاتر قانونی بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی است.
 • اگر تأخیر در تنظیم دفاتر مالیاتی روزنامه و کل بیش از حد مجاز اعلام شده باشد، موجب رد دفاتر می شود.
 • در صورتی که یک یا چند دفتر قانونی شرکت حتی اگر سفید باشد، تسلیم نشود؛موجب رد دفاتر خواهد بود.
 • عدم انطباق مندرجات دفاتر قانونی شرکت، با اطلاعات موجود در نرم افزار حسابداری شرکت، موجب رد فاتر قانونی شرکت خواهد شد.
 • ثبت کلیه هزینه ها و درآمد های غیر واقعی در دفاتر، موجب رد دفاتر قانونی می شود.
 • پس از صدور سند کل می توان گزارش دفاتر قانونی را استخراج کرد و بر  اساس آن دفتر روزنامه تحریر شود.

سخن آخر

همانطور که می دانید تنظیم دفاتر قانونی مالیاتی بسیار دقیق و حساس است. به گونه ای که کوچکترین اشتباه، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی کشور تخلف محسوب می شود و تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. در این راستا متخصصین و کارشناسان حسابدار 119 همواره همراه شما خواهند بود. به منظور تنظیم دفاتر پلمپ قانونی مالیاتی طبق مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور، با ما تماس بگیرید. تیم متخصص شرکت کاسپین حسابدار پارس، در حوزه های مالی و مالیاتی با پشتیبانی 24 ساعته آماده ارائه مشاوره و خدمات حسابداری به شما عزیزان می باشند.

 

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.