• شرکت کاسپین حسابدار پارس
 • 021-91303119

تقویم حسابداری و مالیاتی 1401

تقویم حسابداری و مالیاتی 1401

تقویم حسابداری و مالیاتی 1401

در تقویم حسابداری و مالیاتی سال 1401 زمان تمامی رویدادها و سررسیدهای مهم مالیاتی را بازگو می کنیم. به این ترتیب مودیان می توانند وظایف مالیاتی خود را تا پایان سال به نحو احسن انجام دهند. در این راستا متخصصین شرکت کاسپین حسابدار پارس همواره آماده ارائه مشاوره های تخصصی به شما عزیزان می باشند.

در حقیقت هر شخص حقیقی و حقوقی که مشمول پرداخت مالیات باشد، می بایست در موعد مقرر و طبق قانون، وظایف مالیاتی خود را انجام دهد. با انجام به موقع و کامل این امور مودیان می توانند از معافیت‌های مالیاتی یا امتیازات ویژه در زمان پرداخت مالیات بهره‌مند شوند. و یا با تعلل در امور مالیاتی، مودیان مشمول جریمه‌هایی اعم از جریمه دیرکرد در ارائه اظهارنامه، جریمه دیرکرد پرداخت و .. می‌شوند.

وظایف اصلی مودیان در تقویم حسابداری و مالیاتی

تکالیف مالیاتی در تقویم حسابداری و مالیاتی 5 وظیفه را برای مودیان تعیین کرده است. مودیان حقیقی و حقوقی با انجام صحیح این وظایف، می‌توانند از بخشودگی‌ها و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نیز استفاده نمایند.

وظیفه اول

ارسال فهرست معاملات فصلی: مودیان طبق موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم هر سه ماه یکبار می بایست معاملات فصلی خود را لیست کرده و در موعد مقرر به اداره دارایی اعلام شود. لیست مربوطه پس از ثبت نام، دریافت کد کاربری و رمز عبور از سامانه،  ارسال و کد رهگیری دریافت شود.

وظیفه دوم

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصلی: مودیان حقیقی و حقوقی در پایان هر فصل حداکثر تا 15 روز از فصل جدید می بایست اظهار نامه فصلی خود را آماده کنند. بر اساس مدارک و اسناد قانونی به صورت الکترونیکی تهیه و ارسال نمایند.

وظیفه سوم

ارسال لیست حقوق و بیمه کارکنان: مودیان می بایست هرماه لیست فهرست بیمه کارکنان را ارسال کنند و مالیات بر حقوق آنها را برای هر ماه پرداخت نمایند. ارسال فهرست مالیاتی می‌ تواند تا ۳۰ روز پس از پایان ماه انجام شود. دقت نمایید فیش‌های پرداختی نگهداری می شوند. و در دفاتر مالی و حسابداری به عنوان رویداد ثبت می گردند.

وظیفه چهارم

ارسال اظهارنامه مالیاتی سالانه: مودیان می بایست اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالانه شرکت خود را بر اساس ماده 110 قانون مالیات مستقیم، حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی تسلیم نمایند. تکمیل و تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشورانجام می گیرد.

وظیفه پنجم

مهمترین وظیفه مودی که تعیین کننده عملکرد یک سال کار وی می باشد، ارائه اسناد ومدارک به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. مودیان در پایان عملکرد سالانه خود، به این سازمان مراجعه نموده و مدارک و اسناد شرکت خود را جهت ارزیابی دفاتر قانونی بر اساس سند حسابداری تنظیمی تسلیم می نمایند.

تقویم حسابداری و مالیاتی بهار 1401

فروردین 1401

 • حداکثر تا 15 فروردین ماه اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان را ارسال نمایید. در صورت عدم ارائه اظهارنامه مشمول 50% مالیات متعلقه و در صورت عدم پرداخت جریمه مقرر شده، ماهانه 2% مالیات متعلقه به جریمه اضافه می شود.
 • لیست مالیاتی حقوق اسفند ماه کارکنان شرکت را تا 31 فروردین تسلیم نمایید. در صورت عدم ارائه لیست حقوق، مشمول پرداخت جریمه تا 2% حقوق کارکنان می شوید.
 • برای ارسال لیست حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۰ کارکنان شرکت تا 31 فروردین ماه فرصت دارید. در صورت عدم ارائه لیست مورد نظر معادل 10% حق بیمه پرداختی به عنوان جریمه در نظر گرفته می شود.

اردیبهشت 1401

 • گزارشات فصلی دوره زمستان 1400 را تا 15 اردیبهشت می توانید ارائه دهید.
 • لیست مالیات حقوق فروردین ۱۴۰۱ کارکنان شرکت را تا 31 اردیبهشت تحویل دهید. در غیر اینصورت جریمه عدم ارسال لیست موردنظر، معادل 2% حقوق کارکنان می باشد.
 • ارسال لیست حق بیمه فروردین ۱۴۰۱ کارکنان تا پایان اردیبهشت بر عهده مودیان می باشد. در صورت تعلل، جریمه ای معادل 10% حق بیمه متعلقه به مودی تعلق می گیرد.

خرداد 1401

 • لیست مالیات حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ کارکنان شرکت را تا 31 خرداد می بایست ارائه دهید. در غیر اینصورت جریمه ای معادل 2% حقوق پرداختی به مودی تعلق می گیرد.
 • ارسال لیست حق بیمه اردیبهشت ۱۴۰۱ کارکنان شرکت نیز تا پایان خرداد ماه می بایست انجام گیرد.
تقویم حسابداری و مالیاتی

تقویم حسابداری و مالیاتی تابستان 1401

تیر 1401

 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار 1401 حداکثر تا نیمه تیرماه. در صورت عدم ارسال جریمه ای معادل 50% مالیات متعلقه برای مودی در نظر گرفته می شود.
 • اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 را تا پایان تیرماه 1401 می بایست تکمیل کرده و به صورت الکترونیکی به وبسایت سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.tax.gov.ir ارسال نمایند. در صورت کوتاهی در این مورد، تا 30% مبلغ مالیات متعلقه را به عنوان جریمه پرداخت می نماید.
 • ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ۱۴۰۱ کارکنان شرکت تا 31 تیربر عهده مودیان می باشد.
 • لیست حق بیمه خرداد ۱۴۰۱ کارکنان شرکت نیز تا پایان خرداد ماه می بایست انجام گیرد. در صورت عدم ارسال لیست بیمه، معادل 10% حق بیمه متعلقه جریمه خواهید شد.

مرداد 1401

 • تا نیمه مرداد ماه فرصت دارید تا گزارشات فصلی دوره بهار ۱۴۰۱ را ارسال نمایید. جریمه عدم ارسال، معادل 1% تا 3% مبلغ معامله می باشد.
 • ارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت تا پایان مرداد ماه. در صورت عدم ارسال لیست مورد نظر، معادل 2% حقوق کارکنان شرکت به عنوان جریمه در نظر گرفته می شود.
 • ارسال لیست حق بیمه تیر ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت تا 31 مرداد بر عهده مودیان می باشد.

شهریور 1401

 • لیست مالیات حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل تا 31 شهریور باید ارسال گردد. در غیر اینصورت معادل 2% حقوق پرداختی به عنوان جریمه به آن اضافه خواهد شد.
 • لیست حق بیمه مرداد ۱۴۰۱ کارکنان شرکت تا پایان شهریور ماه را ارسال نمایید. در صورت عدم انجام تکلیف، 10% حق بیمه متعلقه به عنوان جریمه برای شما در نظر گرفته می شود.
تقویم حسابداری و مالیاتی

تقویم حسابداری و مالیاتی پاییز 1401

مهر 1401

 • آخرین مهلت ارسال  اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۱ شمسی ۱۵ مهر ماه است. اگر این اظهارنامه در موعد مقرر ارائه نشود، شما را مشمول جریمه ای معادل 50% درصد مالیات متعلقه خواهد کرد.
 • پایان مهر ماه ۱۴۰۱ آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق شهریور کارکنان است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدامی صورت نگیرد، مشمول جریمه ای معادل 2% حقوق پرداختی کارکنان خواهید شد.
 • تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱ می توانید نسبت به ارسال لیست حق بیمه شهریور اقدام نمایید. در غیر اینصورت معادل 10% حق بیمه متعلقه را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید.
 • شرکت هایی که مشمول ماده 272 قانون مالیات مستقیم می شوند می بایست تا پایان مهر ماه گزارش حسابرسی مالیاتی خود را ارسال نمایند. در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات متعلقه خواهند بود.

آبان 1401

 • نیمه آبان ماه ۱۴۰۱ آخرین مهلت ارسال گزارش فصلی تابستان است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، مشمول جریمه ای معادل یک تا سه درصد مبلغ معامله خواهید شد.
 • آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق مهر کارکنان شرکت نیز پایان آبان ۱۴۰۱  است. در صورت عدم ارائه لیست در موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل 2% حقوق پرداختی خواهید شد.
 • برای ارسال حق بیمه مهر ۱۴۰۱ پرسنل، تا 30 آبان ۱۴۰۱ فرصت دارید. در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل 10% حق بیمه هستید.

آذر 1401

 • پایان آذر ماه آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق آبان ۱۴۰۱ کارکنان است. در صورت عدم ارسال لیست 2% حقوق پرداختی به عنوان جریمه برای شما در نظر گرفته می شود.
 • ارسال لیست حق بیمه آبان ۱۴۰۱ پرسنل شرکت حداکثر تا 30 آذر ۱۴۰۱ از تکالیف مودیان به شمار می آید. در صورتی که این لیست در موعد مقرر ارسال نگردد، جریمه ای معادل 10% حق بیمه را باید پرداخت کنید.
تقویم حسابداری و مالیاتی

تقویم حسابداری و مالیاتی زمستان 1401

دی 1401

 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۱ تا ۱۵ دی ۱۴۰۱ از جمله وظایف مودیان است. اگر نسبت به ارائه اظهارنامه در موعد مقرر، چشم پوشی کنید، 50% مالیات متعلقه را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید.
 • لیست مالیات حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل را تا پایان دی ۱۴۰۱ فرصت دارید تا ارسال نمایید. در صورت عدم ارسال لیست، جریمه ای معادل 2% حقوق پرداختی را می بایست بپردازید.
 • لیست حق بیمه آذر ماه را تا 30 آذر 1401 ارسال نمایید. در غیر اینصورت 10% حق بیمه کارکنان شرکت به عنوان جریمه برای شما در نظر گرفته می شود.

بهمن 1401

 • گزارشات فصلی دوره پاییز ۱۴۰۱ را تا نیمه بهمن ۱۴۰۱ می بایست ارسال نمایید. در صورت عدم ارسال گزارش فصلی در موعد مقرر مشمول پرداخت جریمه ای معادل 1% تا 3% مبلغ معامله هستید.
 • مودیان می بایست لیست مالیات حقوق دی ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت را تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ارسال نمایند. اگر در موعد مقرر نسبت به تسلیم لیست مالیات اقدام نکنند، مشمول جریمه ای معادل 2% حقوق پرداختی خواهند بود.
 • ارسال لیست حق بیمه دی ماه ۱۴۰۱ پرسنل شرکت تا 30 بهمن ماه نیز از تکالیف اصلی مودیان به شمار می آید. در غیر اینصورت جریمه ای معادل 10% حق بیمه متعلقه به ایشان تعلق می گیرد.

اسفند 1401

 • لیست مالیات حقوق بهمن ۱۴۰۱ کارکنان شرکت می بایست تا 29 اسفند ماه ارسال گردد. در صورت عدم ارسال لیست مورد نظر، جریمه ای معادل 2% حقوق پرداختی به وی تعلق می گیرد.
 • لیست حق بیمه بهمن ماه کارکنان شرکت می بایست حداکثر تا 29 اسفند ماه ارسال گردد. در صورت عدم ارسال لیست، 10% حق بیمه کارکنان به عنوان جریمه برای مودی در نظر گرفته می شود.
تقویم حسابداری و مالیاتی

نکات حائز اهمیت در خصوص تقویم حسابداری و مالیاتی 1401

نکته اول:

بر اساس ماده 36 قانون دائمی ارزش افزوده، که از دی ماه 1400 اجرایی شد، تا زمان استقرار سامانه موديان «موضوع قانون پايانه‌‌های فروشگاهی و سامانه موديان» عدم تسليم اظهارنامه در هر دوره مالياتی برای كليه موديان و بعد از استقرار سامانه مذكور برای آن دسته از موديانی كه از عضويت در سامانه موديان امتناع كرده‌‌اند: ده ميليون (10,000,000) ريال يا دو برابر ماليات و عوارض پرداخت‌ نشده تا موعد مقرر در ماده‌ (4) اين قانون، هر كدام بيشتر باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند ب ماده‌ 22 قانون پايانه‌‌های فروشگاهی و سامانه موديان است كه مودی به دليل عدم ثبت‌ نام در سامانه موديان بايد بپردازد. لازم به ذکر است تا پیش از اجرای قانون دائمی ارزش افزوده جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده معادل 50% مالیات متعلقه بود.

نکته دوم:

مودیان می بایست درخواست پلمپ دفاتر سال مالی ۱۴۰۲ را تا دهم اسفند ماه ۱۴۰۱ارسال نمایند. جریمه عدم ارائه دفاتر مالی یا ارائه دفاتر سفید، معادل 20% مالیات متعلقه است. مدارک مورد نیاز دریافت دفاتر پلمپ اشخاص حقوقی عبارتند از :

اصل اظهارنامه پلمپ مهر و امضا شده

تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی

تصویر کارت ملی مدیر عامل

اصل یا تصویر وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی

نکته سوم:

در مواردی که آخرین مهلت انجام تکالیف مالیاتی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، آخرین مهلت انجام تکالیف به اولین روز بعد از تعطیلی رسمی موکول می‌شود.

نکته چهارم:

تکالیف مالیاتی موجود در تقویم حسابداری طبق قانون مالیاتهای مستقیم، برای مودیان اشخاص حقیقی بر اساس نوع فعالیت و گروه بندی شغلی مالیاتی آنها متفاوت است. 

نکته پنجم:

مطابق با تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، مشاغل گروه اول (اشخاص حقیقی)، شرکت ها (اشخاص حقوقی) و صاحبان مشاغل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف به ارائه گزارشات فصلی هستند.

نکته ششم:

مودیانی که مطابق با ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، موظف به پرداخت جریمه می شوند؛ با نظر مساعد روسای سازمان امور مالیاتی می توانند از شرایط بخشودگی 10-100% مبلغ جریمه، بهره مند گردند.

سخن آخر

از ابتدای سال 1400 شمسی مبحث محاسبه مالیات کسب و کارها، املاک و مستقلات لوکس، منازل مسکونی خالی از سکنه، پایانه های فروشگاهی و برخی مشاغل خاص مورد توجه دولت قرار گرفت. در این راستا بودجه مشخص و قابل ذکری به بخش مالیات مودیان حقیقی و حقوقی اختصاص داده شد. به همین علت در حال حاضر موضوع پرداخت مالیات، موضوع بااهمیتی محسوب می شود. بنابراین دانستن تقویم مالیاتی و انجام به موقع تکالیف حسابداری و مالیاتی به نفع مودیان می باشد.

امروزه برای انجام کامل و دقیق امور حسابداری شرکت خود، نیاز به راهنمایی اهل فن دارید. به این منظور تهیه و خرید یک نرم افزار حسابداری هوشمند بهترین راه حل برای یک فرد حقیقی یا حقوقی محسوب می گردد. شرکت حسابداری کاسپین حسابدار پارس با ارائه نرم افزار هوشمند نوید، مودیان را سال ها با پشتیبانی 24 ساعته به اهداف خود رسانید.

امروز با افتخار نرم افزار چندمنظوره سکان؛ کاملتر و به روز تر از نوید؛ را به شما دوستان معرفی می کنیم. با نرم افزار سکان حسابداری را بیاموزید و عملی سازید.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.