• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

دانشنامه

تقویم حسابداری و مالیاتی 1401

تقویم حسابداری و مالیاتی 1401

در تقویم حسابداری و مالیاتی سال 1401 زمان تمامی رویدادها و سررسیدهای مهم مالیاتی را بازگو می کنیم. به این ترتیب مودیان می توانند وظایف مالیاتی خود را تا پایان سال به نحو احسن انجام دهند. در این راستا ...

چگونه دفاتر قانونی مالیاتی را تنظیم کنیم؟

چگونه دفاتر قانونی مالیاتی را تنظیم کنیم؟

اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی که طبق مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت مالیات می شوند؛ موظف هستند که تنظیم دفاتر پلمپ قانونی را در راس امور حسابداری خود قرار دهند. دفاتر پلمپ مالیاتی می بایست بر ...

انواع صورت های مالی در حسابداری

انواع صورت های مالی در حسابداری

انواع صورت های مالی مجموعه گزارش هايي هستند كه به تشريح نتايج مالي، شرايط مالي و جريانات نقدي يك سازمان مي پردازند. هر كسب و كاری براي مستند سازي نتايج ماهانه و بررسي وضعيت مالي و عملياتي، به اين ...

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست؟

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست؟

حسابداري در واقع عمل ثبت و حفظ اسناد و مدارك و همچنین تهيه و ارائه صورت هاي مالي براي پيشگيري تراكنش هاي مالي شركت ها است که توسط خود شرکت انجام مي شود. حسابداري زبان كسب و كار است. ...

حسابداری هوشمند نوید

حسابداری هوشمند نوید

حسابداری هوشمند نوید حسابداری هوشمند نوید فصل اول چرا حسابداری هوشمند نوید نخریم ؟! لازم به توضیح است پس از گذشت بیش از 20 سال کار و پشتیبانی بااین نرم افزار معایب و کمبودهای آن در طول سالها برطرف نشد ...