• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

مرداد 3, 1401 - نرم افزار حسابداری سکان و نوید

برای پرداخت مالیات، یک ماه فرصت دارید

برای پرداخت مالیات، یک ماه فرصت دارید

سازمان امور مالیاتی به صاحبان خانه و خودروهای لوکس که تاکنون مالیات خود را نپرداخته‌اند، اعلام کرد که تا یک ماه دیگر برای پرداخت مالیات فرصت دارند. در غیر اینصورت سازمان از طریق عملیات اجرایی و توقیف اموال آن‌ها، ...