• شرکت کاسپین حسابدار پارس
 • 021-91303119

انواع صورت های مالی در حسابداری

انواع صورت های مالی در حسابداری

انواع صورت های مالی در حسابداری

انواع صورت های مالی مجموعه گزارش هايي هستند كه به تشريح نتايج مالي، شرايط مالي و جريانات نقدي يك سازمان مي پردازند. هر كسب و كاری براي مستند سازي نتايج ماهانه و بررسي وضعيت مالي و عملياتي، به اين صورت هاي مالي نيازدارد. تهيه ي اين صورت هاي مالي به تنهايي فايده چنداني ندارد بلکه تجزيه و تحليل درست، آنها را حائز اهمیت می کند.

تحليل گران مالي با تكيه بر داده هاي مالي كسب و كارها، اين تحليل ها را به كمك مشاوره مالي وعملياتي شركت به تحليل عملكرد، پيش بيني و جهت گيري آينده قيمت سهام شركت مي پردازند. همچنين بسياري از كسب وكارها بايد انواع صورت های مالی را به عنوان گزارش به سرمايه گذاران يا موسسات وام دهنده ارائه كنند. به كمك صورت هاي مالي مي توان به موارد زیر نائل شد:

 • توانايي كسب و كار براي ايجاد نقدينگي و منابع و مصارف آن را می توان تعيين كرد.
 • توانمندي كسب و كار در پرداخت بدهي ها را می توان تعيين كرد.
 • نسبت هاي مالي لازم براي تحليل عملكرد كسب وكار را می توان محاسبه نمود.
 • جزئيات تراكنش هاي خاص كسب و كار را می توان بررسي نمود.

در ادامه مطلب به بررسی انواع صورت های مالی می پردازیم:

انواع صورت های مالی

ترازنامه

ترازنامه تصويري لحظه اي از دارائي ها، بدهي ها، و حقوق صاحبان سهام است. تاريخ قرارگرفته در ترازنامه براي ما مشخص مي كند كه اين عكس لحظه اي از سازمان، چه زماني ثبت شده است. البته معمولا زمان ثبت، پايان سال مالي می باشد. معادله ترازنامه كه با نام معادله حسابداري نيز شناخته مي شود برابر است با

دارايي ها= بدهي ها + حقوق صاحبان سهام

ترازنامه، چگونگي تأمين مالي از طريق بدهي و همینطور از طريق حقوق صاحبان سهام را شناسايي مي كند. دارايي ها در ترازنامه به ترتيب نقدينگي فهرست مي شوند و بدهي ها براساس موعد پرداخت. انتظار مي رود بدهي هاي كوتاه مدت يا جاري در طي يك سال تسويه شوند. در حالي كه بدهي هاي بلند مدت يا غير جاري، ديوني هستند كه انتظار مي رود بازپرداخت شان بيش از يك سال طول بكشد.

صورت سود و زيان

برخلاف ترازنامه، صورت هاي سود و زيان براي يك بازه ي زماني مشخص صادر مي شوند. اين بازه زماني بسته به نياز شما مشخص مي شود و مي تواند از يك روز تا چند ماه يا چند سال را دربر گيرد. اما معمولا به صورت سه ماهه، شش ماهه، و يك ساله تنظيم و ارائه مي شود. صورت سود و زيان، يك بررسي اجمالي از عايدي ها، هزينه ها، درآمدهاي خالص و سود هر سهم به دست مي دهد. اين صورت معمولا داده هاي 2 تا 3 سال را براي مقايسه گردآوري مي كند.

صورت جريان وجوه نقد

صورت جريان وجوه نقد حاصل تلفيق ترازنامه و صورت سود و زيان است. بنابر يك قرار حسابداري، درآمد خالص را مي توان از هم ترازي با جريان نقدي خارج كرد. اين صورت هاي مالي، صورت سود و زيان را با ترازنامه درسه فعاليت عمده كسب و كار اعم از فعاليت هاي عملياتي، سرمايه گذاري و تأمين مالي وفق دهد. فعاليت هاي عملياتي شامل جريان نقدي حاصل از عمليات منظم كسب و كار مي شود. فعاليت هاي سرمايه گذاري عبارت است از جريان هاي نقدي حاصل از اكتساب و انتقال دارايي هايي از قبيل ملك، تجهيزات فعاليت هاي تأمين مالي نيز دربرگيرنده جريان هاي نقدي حاصل از بدهي و سرمايه گذاري سهام است.

نحوه ي تحليل انواع صورت های مالی

هدف از تجزيه و تحليل صورت هاي مالي ارزيابي عملكرد گذشته، جاري و آينده همینطور اطمينان ازميزان سلامت مالي سازمان است. تجزيه وتحليل انواع صورت های مالی يك شركت در بردارنده ارزيابي پنج ويژگي است:

 1. نقدينگي
 2. نسبت سودآوري
 3. نسبت بهره وری
 4. سرمایه در گردش
 5. استفاده از دارایی ها

درادامه چند تكنيك پركاربرد براي تحليل صورت هاي مالي را باهم مرور مي كنيم:

تجزيه و تحليل افقي

تجزيه وتحليل افقي كه تحليل روند نيز ناميده مي شود، تكنيكي براي ارزيابي مجموعه اي از اطلاعات مالي در طي يك دوره زماني است. به طوري كه تغييرات هر مولفه به صورت جداگانه در بازه هاي زماني مشخص نسبت به همان مولفه در زمان مبنا بررسي مي شود. اين تغيير ممكن است در قالب مبلغ يا درصد بيان شود.

تجزيه و تحليل عمودي

تجزيه و تحليل عمودي، تجزيه و تحليل هم اندازه نيز ناميده مي شود. این نوع تجزیه و تحلیل تكنيكي است كه هر قلم از صورت هاي مالي را در قالب درصدي از يك مبلغ مبنا بيان مي كند. معمولا در ترازنامه مبلغ مبنا برابر با كل دارايي ها و در صورت سود و زيان، مبلغ مبنا برابر با كل درآمد فروش است.

تجزيه و تحليل نسبت ها

نسبت هاي مالي درحقيقت رابطه بين اقلام منتخب داده هاي هريك از صورت هاي مالي را بيان مي كند. اين رابطه در قالب درصد، نرخ يا يك تناسب ساده بيان مي شود. اين نسبت مي تواند سرنخ هایي درباره وضعيت يك شركت را فراهم آورد. در حالي كه درك اين شرايط از طريق مشاهده ي اقلام مجزاي صورت هاي مالي امكان پذيرنيست.

طبقه بندي نسبت هاي مالي

تجزيه و تحليل مالي فرآيندي است كه طي آن مشخصات و ويژگي هاي بارزمالي و عملياتي واحد اقتصادي با استفاده از صورت هاي مالي و ساير اطلاعات مالي مشخص مي شود. و در امر تصميم گيري، استفاده كنندگان از صورت هاي مالي را ياري مي كند.

نسبت های مالی بيشتر از همه مربوط به صاحبان سهام است. در واقع نسبت ها مانند كليدهايي هستند كه درهاي بسته را باز مي كنند. يكي از روش هاي متداول تجزيه وتحليل صورت هاي مالي، استفاده از نسبت هاي مالي مي باشد. نسبت هاي مالي در يك دسته بندي كلي به پنج دسته تقسيم مي شوند:

 1. نسبت هاي  نقدينگي: توانايي كوتاه مدت شركت درايفاي خود درسررسيد و برطرف ساختن نيازهاي غيرمنتظره به وجه نقد
 2. نسبت هاي سودآوري: سود يا موفقيت عملياتي شركت براي يك دوره زماني معين
 3. نسبت هاي توانايي پرداخت بدهي: توانايي ادامه حيات براي دوره هاي زماني بلند مدت
 4. نسبت هاي فعاليت: نسبت هايي هستند كه ميزان كاربرد دارايي ها را مشخص مي كند و سطح فروش را با حساب هاي مختلف دارايي مانند موجودي كالا، حساب هاي دريافتني، دارايي ثابت و غيره مي سنجد.
 5. نسبت مالكيت: اين نسبت ها به طورمستقيم و غير مستقيم پيوند دهنده سود نقدينگي هستند و به سهامداران در ارزيابي نقدينگي ها و سياست هايي كه بر قيمت بازار سهام تأثيرمي گذارند، كمك مي كند. يعني آنان مي توانند با استفاده ازاين نسبت ها وضعيت سرمايه گذاري خود را در شركت درزمان حال و آينده بررسي كنند.

بیشتر بخوانید: چرا با یک شرکت حسابداری قرارداد ببندیم؟

راه حل ساده براي تنظيم و تحليل صورت هاي مالي

از آنجايي كه تنظيم و تحليل انواع صورت های مالی نيازمند تجربه و اشراف كامل به اصول مالي و حسابداري است، كارشناسان كسب و كار كوچك و متوسط اين كار را به يك شرکت خدمات مالي خبره و حرفه اي می سپارند. شرکت های حسابداری، همچون شرکت کاسپین حسابدار پارس، با ارائه خدمات حسابداري، مالي و مالياتي مي توانند شما را در تهيه و تحليل انواع گزارش ها و صورت هاي مالي همراهي كنند. تحليل صورت هاي مالي در واقع بخشي از تحليل كسب و كار به شمار مي آيد.

تحليل كسب و كار چیست؟

تحلیل کسب و کار در واقع ارزيابي چشم انداز و ريسك هاي بنگاه به منظور اتخاذ تصميم در مورد كسب و كار آينده است. تصميم گيري هاي كسب و كار شامل موارد متعددي از جمله ارزش گذاري سهام و بدهي ها، ارزيابي ريسك، اعتبار، پيش بيني سود، حسابرسي ها و جبران خسارت است. تحليل كسب و كار، با ارزيابي محيط كسب و كار، استراتژي ها و عملكرد بنگاه به مديران كمك مي كند تا تصميمات بجا و آگاهانه اتخاذ كنند.

انواع تحليل كسب و كار در صورت های مالی

تحليل اعتبار

تحليل اعتبار ارزيابي شايستگي اعتباري يك بنگاه اقتصادي می باشد. يا به بيان ديگر توانايي بنگاه در اداي تعهداتش است. بنابراين تحليل اعتبار عمدتا بر مسأله ريسك ونه بر سوددهي يك بنگاه تأكيد دارد. تغييرات سود به ويژه حساسيت سود در مقابل كسادي كسب و كار، مهمتر از سطح سود شركت است. سطح سود فقط تا آن حد مهم است كه منعكس كننده حاشيه امنيت توانايي يك بنگاه براي اداي تعهداتش است.

هدف تحليل محيط كسب و كار، شناسايي و برآورد شرايط اقتصادي بنگاه و صنعت مربوطه است و تحليل استراتژي كسب و كار نيز در پي شناسايي و ارزيابي قدرت رقابت و نقاط ضعف بنگاه اقتصادي همراه با فرصت ها و تهديدها است. تحليل محيط كسب و كار و استراتژي بنگاه از دو بخش تحليل صنعت و تحليل استراتژي تشكيل شده است.

تحلیل حسابداری

تحليل حسابداري شامل فرآيند ارزيابي ميزان انعكاس واقعيت هاي اقتصادي در حسابداري بنگاه است. اين امر با بررسي مبادلات و رويه هاي بنگاه، برآورد تأثير سياست هاي حسابداري بنگاه برروي صورت هاي مالي و تنظيم صورت هاي مالي به گونه اي كه واقعيت هاي اقتصادي را بهتر منعكس مي سازد و قابليت تحليل بيشتري پيدا مي كند، تحقق مي يابد.

در تحليل كسب و كار معمولا تحليل حسابداري كمتر مورد توجه و استفاده قرار مي گيرد. احتمالا يكي از علل اين كم توجهي اين است كه تحليل حسابداري مستلزم مجهز بودن به دانش حسابداري است. تحليل گراني كه به دانش حسابداري آشنا نيستند، گرايش بدان دارند كه تحليل حسابداري را از پيش ديده دور كنند و صورت هاي مالي را همان گونه كه تنظيم شده اند، بپذيرند. اين بي توجهي به حسابداري، عملي بسيار خطرناك است. زيرا تحليل حسابداري در تحليل كسب وكار و تحليل مالي اهميت فوق العاده اي دارد.

تحليل مالي

تحليل مالي يعني استفاده از صورت هاي مالي جهت تحليل وضع مالي و عملكرد بنگاه و نيز برآورد عملكرد مالي آينده آن است. طرح سوالات متعدد مي تواند به انجام تحليل مالي كمك كند. كه آيا بنگاه منابع كافي براي كسب موفقيت و رشد دراختيار دارد؟ منابع سوددهي بنگاه كدامند؟ قدرت درآمدزايي آتي چگونه است؟ تحليل مالي از سه جزء تحليل سوددهي، تحليل ريسك، تحليل منابع و مصارف تشكيل مي شود.

گزارشگري مالي

هدف اساسي از گزارشگري مالي در اختيار گذاشتن اطلاعات مفيد براي طيفي گسترده از استفاده كنندگان صورت هاي مالي است كه در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد. تصميمات اقتصادي شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه گذاري در اوراق بهادار يك واحد تجاري و ابقاء يا جايگزيني مديران مي باشد. گزارشگري صورت هاي مالي هنگامي مي تواند در تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد كه خصوصيات كيفي مربوط بودن، قابل مقايسه بودن و قابل فهم بودن را در برداشته باشند.

زمانی اطلاعات، دارای خصوصيت قابل اتكا بودن را دارد كه پيش شرط هاي زیر را داشته باشد: بيان صادقانه، رجحان محتوا برشكل، بي طرفي، احتياط و كامل بودن. اطلاعاتي قابل اتكا است كه عاري از اشتباه و تمايلات جانبدارانه با اهميت بوده و بيان صادقانه آن چيزي باشد كه مدعي آن است.

در رابطه با خصوصيت كيفي (قابل مقايسه بودن) بايد گفت استفاده كنندگان بايد بتوانند صورت هاي مالي واحد تجاري رادر طول زمان جهت تشخيص روند تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مقايسه نمايند (قابليت مقايسه درون شركت از طريق ثبات رويه).

استفاده كنندگان همچنين بايد بتوانند صورت هاي مالي واحد هاي تجاري مختلف يك صنعت را مقايسه كنند (قابليت مقايسه از طريق رعايت ويژگي هاي رويه اي درصنعت) يكي ديگر از پيش شرط هاي قابل مقايسه بودن (افشاء) رويه هاي حسابداري بكار گرفته شده در تهيه صورت هاي مالي و افشاي هرگونه تغييرات احتمالي اين رويه ها مي باشد. يك خصوصيت كيفي مهم اطلاعات مالي (قابل فهم بودن) است ودر نظرگرفتن ميزان توان استفاده كنندگان از پيش شرط هاي آن مي باشد. بنابراين اطلاعات مالي بايد به گونه اي باشند كه براي استفاده كنندگاني كه از توانمندي و آگاهي متعارفي براي درك فعاليت هاي تجاري و اقتصادي و نحوه عمل حسابداري برخوردارند قابل فهم باشند. براي قابل فهم بودن ضروري است كه اقلام به نحوي مناسب در يكديگر ادغام و طبقه بندي شوند.

نقش اصلي گزارشگري مالي

انتقال اثر بخش اطلاعات مالي به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است. يكي از اهداف اصلی آن تدوین اطلاعات لازم براي ارزيابي عملكرد و توان سودآوري بنگاه اقتصادي است. شرط لازم براي دستيابي به اين هدف، ارائه اطلاعات مالي به نحوي است كه ارزيابي عملكرد گذشته راممكن سازد ودر سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي بنگاه اقتصادي موثر واقع شود.

كيفيت گزارشگري مالي، دقت و صحت اين گزارش ها در بيان اطلاعات مربوط به عمليات شركت، خصوصا جريان هاي نقدي مورد انتظار، به منظور آگاه نمودن سرمايه گذران مي باشد. گزارشگري مالي بايد اطلاعات سودمندي را فراهم نمايد كه سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه را در انجام تصميم گيري هاي منطقي ياري نمايد.

نتيجه گزارشگري مالي با كيفيت چيست؟

كيفيت اين گزارشگري سبب ارتقاي سودمندي اطلاعات مالي مي شود. بنابراين واضح است كه قانون گذران و سرمايه گذاران براي داشتن گزارشگري مالي با كيفيت بيشتر؛ هم عقيده هستند. زيرا اعتقاد نهايي اين است كه كيفيت گزارشگري مالي به طور مستقيم روي بازارهاي سرمايه گذار موثر است. بنابراين با توجه به اين كيفيت اين گزارشگري تاثير با اهميتي بر بازارهاي سرمايه دارد. مي توان نتيجه گرفت كه در سطح كلان، كيفيت گزارشگري مالي داراي اثرات اقتصادي است.

بنابراين شركت هاي با كيفيت بالاي گزارشگري مالي، احتمالا داراي دسترسي بهتري به وجوه خارجي (برون سازماني) دراشكال تأمين وجوه بيشتر و يا هزينه كمتر دستيابي به وجوه بوده و بنابراين به احتمال كمتري از پرو‍ژه هاي سرمايه گذاري با ارزش در جهت تقسيم سود، صرف نظر مي نمايد. کيفيت گزارشگري مالي در كاهش آثار محدود كننده تقسيم سود برروي سرمايه گذاري ها متغیر است.

نتیجه مطلب

می دانید که دنیای حسابداری بسیار پیچیده و حساس است. پیشنهاد می کنیم حسابداري را به صورت حرفه ای بياموزيد. افتخار حسابدار 119 این است که یک فرد مبتدی را به یک حسابدار توانمند بدل خواهد نمود. شما می توانید آموزش حسابداری از صفر تا صد را با ما فرا بگیرید. مشاورین متخصص شرکت کاسپین حسابدار پارس با معرفی نرم افزار سکان؛ جایگزین کاملتر و حرفه ای  نرم افزار پایدار نوید؛ شما را به یک حسابدار حرفه ای بدل خواهند نمود. نرم افزار سکان با امکانات بی نظیر با پشتیبانی 24 ساعته و سیستم پیامک انبوه حسابدار همراه شما خواهد بود. با ما با شماره 91303119-021 تماس بگیرید.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.