• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

پرداخت مالیات، مالیات حسابهای بانکی، حسابهای تجاری، میزان مالیات حسابهای تجاری

آخرین مصوبه در خصوص مالیات حساب های بانکی

آخرین مصوبه در خصوص مالیات حساب های بانکی

یکی از دغدغه های مردم و مودیان محترم، میزان مالیات پرداختی و معیار های سنجش آن می باشد. در این راستا شورای پول و اعتبار، آخرین مصوبه شرایط و میزان مالیات بر حسابهای بانکی افراد را منتشر نمود. فرآیند ...