• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

مشاور مالیاتی، مشاوره مالیاتی، مشاور مالی شرکت

وظایف یک مشاور مالیاتی چیست؟

وظایف یک مشاور مالیاتی چیست؟

مشاوران مالیاتی متخصص در قوانین حرفه ای مالیاتی، برنامه ریزی و رعایت قوانین هستند. از مهمترین وظایف یک مشاور مالیاتی به روز بودن در قوانین مالیاتی جدید و تعیین موقعیت مالیات دهندگان برای بهینه سازی مالیات کوتاه مدت و ...