• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

اخلاق در حسابداری، اصول اخلاقی در حسابدار 119، رعایت اصول اخلاقی در حسابداری

اصول اخلاقی در حسابداری

اصول اخلاقی در حسابداری

حسابداری یکی از مشاغل حساس، پیچیده و سخت است. معمولا حسابداران و حسابرسان زبده تحت فشار بسیار زیادی حین کار قرار می گیرند. و یکی از دلایل حساسیت کار حسابداری پایبندی تمام عیار به اصول اخلاقی همچون صداقت، امانت ...