• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

نرم افزار حسابداری

حسابداری هوشمند نوید

حسابداری هوشمند نوید

حسابداری هوشمند نوید حسابداری هوشمند نوید فصل اول چرا حسابداری هوشمند نوید نخریم ؟! لازم به توضیح است پس از گذشت بیش از 20 سال کار و پشتیبانی بااین نرم افزار معایب و کمبودهای آن در طول سالها برطرف نشد ...