• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

نرم افزار حسابداری

حسابداری هوشمند نوید

حسابداری هوشمند نوید

چرا نوید نخریم ؟ ؟ ؟ حسابداری هوشمند نوید حسابداری هوشمند نوید فصل اول چرا حسابداری هوشمند نوید نخریم ؟! لازم به توضیح است پس از گذشت بیش از 20 سال کار و پشتیبانی بااین نرم افزار معایب و کمبودهای ...