• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

آبان 4, 1401 - نرم افزار حسابداری سکان و نوید

گزارش معاملات فصلی چیست؟

گزارش معاملات فصلی چیست؟

هر شرکت تجاری در حال فعالیت، طبق قانون مصوب سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا در بازه زمانی 3 ماه و در موعد مقرر بیلان کاری شرکت را با عنوان گزارش معاملات فصلی به اداره مربوطه ارائه نماید. ...