• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

تیر 15, 1401 - نرم افزار حسابداری سکان و نوید

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

ارائه اظهار نامه مالیاتی یکی از وظایف بسیار مهم تمامی صاحبان مشاغل می باشد. برخی از هموطنان همچنان آشنایی کافی با تنظیم اظهارنامه و تدوین مدارک مورد نیاز آن ندارند. به همین منظور سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ...