• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

بلاگ

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

یکی از مهمترین و حساس ترین مباحث مالیاتی، تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. حال اظهارنامه مالیاتی چیست؟ شامل چه افرادی می شود؟ چه زمانی می بایست تحویل داده شود؟ شیوه نگارش آن ...

گزارش معاملات فصلی چیست؟

گزارش معاملات فصلی چیست؟

هر شرکت تجاری در حال فعالیت، طبق قانون مصوب سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا در بازه زمانی 3 ماه و در موعد مقرر بیلان کاری شرکت را با عنوان گزارش معاملات فصلی به اداره مربوطه ارائه نماید. ...

چرا برون سپاری حسابداری؟

چرا برون سپاری حسابداری؟

در حال حاضر کلیه بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی و کسب و کارها، با مقوله حسابداری و حسابرسی، تراکنش های مالی و مالیات درگیر هستند. پیشرفت تکنولوژی و گسترش کسب و کارها، و از جانب دیگر مراوده با ...

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات هستند؟

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات هستند؟

یکی از بزرگترین دغدغه های هر شخص حقیقی و حقوقی پرداخت به موقع و درست مالیات می باشد. اما سوال مهم این است که چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات می شوند؟ و چه نوع مالیاتی؟ در حقیقت اهمیت مالیات ...