• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119
Leave the interior design of your house to us
Leave the interior design of your house to us
Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Leave the interior design of your house to us
Leave the interior design of your house to us
Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Leave the interior design of your house to us
Leave the interior design of your house to us
Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Modern design

Modern design

Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Professional  team

Professional team

Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Design to fit the space

Design to fit the space

Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
interior design

interior design

Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Group 1253@2x(1)

About Lotus Interior Design Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lotus interior design company, by understanding the nature of space, designs and decorates the interior with the approach of having more and more useful space. Lotus uses its knowledge and experience in interior design and architecture to help you make the best and smartest decision in the face of a part of the space that has an unconventional and imperfect shape.

The specialists and designers of Lotus Architecture Company always start their work by carefully analyzing the space, such things as the size, shape and use of the space, are usually considered from the very beginning of the design. Designers also pay special attention to the architectural features of the space, such as site plan, lighting, etc., before selecting materials. Interior design is the improvement of the physical and mental function of the interior spaces of buildings, to facilitate the daily activities of life in them. Thus, space is the main element of interior design and can even be interpreted from interior design to interior design.

Group 1253@2x(1)

Portfolio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Group 1253@2x(1)

Why Lotus?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Leading in the field of Iranian design

Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Printers and texts, but also newspapers and magazines in columns and rows as needed and for the current state of technology required and a variety of applications with the aim of improving practical tools.

Plan matching and execution

Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Printers and texts, but also newspapers and magazines in columns and rows as needed and for the current state of technology required and a variety of applications with the aim of improving practical tools.

Beautiful, economical and economical design

Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Printers and texts, but also newspapers and magazines in columns and rows as needed and for the current state of technology required and a variety of applications with the aim of improving practical tools.

First-class goods and materials

Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Printers and texts, but also newspapers and magazines in columns and rows as needed and for the current state of technology required and a variety of applications with the aim of improving practical tools.

Group 1253@2x(1)

Our professional team

Epsom Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

team2
Phone: 09166000

Ali Amini

team2
Phone: 09166000

Ali Amini

team2
Phone: 09166000

Ali Amini

0 +

Number of projects

0 %

Employer Satisfaction

0 +

contracts

0 +

Ongoing projects

Group 1253@2x(1)

Articles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
میزان حقوق ماهیانه 1402

میزان حقوق ماهیانه 1402

عنوان مبلغ به ریال حداقل حقوق ماهیانه 54/852/268 حق مسکن 9/000/0000 بن خواروبار 11/000/000 حق اولاد 5/308/284 سنوات 2/100/000 حق بیمه سهم کارگران  بدون سابقه کار 5/239/658 با یکسال ...

اصول اخلاقی در حسابداری

اصول اخلاقی در حسابداری

حسابداری یکی از مشاغل حساس، پیچیده و سخت است. معمولا حسابداران و حسابرسان زبده تحت فشار بسیار زیادی حین کار قرار می گیرند. و یکی از دلایل حساسیت کار ...

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

یکی از مهمترین و حساس ترین مباحث مالیاتی، تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. حال اظهارنامه مالیاتی چیست؟ شامل چه افرادی می شود؟ ...

گزارش معاملات فصلی چیست؟

گزارش معاملات فصلی چیست؟

هر شرکت تجاری در حال فعالیت، طبق قانون مصوب سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا در بازه زمانی 3 ماه و در موعد مقرر بیلان کاری شرکت را ...

چرا برون سپاری حسابداری؟

چرا برون سپاری حسابداری؟

در حال حاضر کلیه بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی و کسب و کارها، با مقوله حسابداری و حسابرسی، تراکنش های مالی و مالیات درگیر هستند. پیشرفت تکنولوژی و ...