• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

مرحله اول: باید وارد سامانه ثبت نام الکترونیک شوید. ورود به این سامانه مستلزم داشتن نام کاربری در سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
مرحله دوم: در صفحه ثبت نام الکترونیک از طریق منوی ” سایر خدمات ” گزینه ” ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی” را انتخاب نموده و اطلاعات پایانه فروشگاهی خود را ثبت نمایید.

برای محاسبه مالیات مشاغل دو حالت وجود دارد: 

حالت اول: افرادی که اظهارنامه مالیاتی را در سیستم امور مالیاتی کشور ثبت کرده اند؛ با توجه به دسته شغلی خود 20-25% از درآمد سالانه آنها به عنوان مالیات در نظر گرفته می شود.

حالت دوم: افرادی که اظهارنامه مالیاتی را در سیستم امور مالیاتی کشور ثبت نکرده اند؛ علاوه بر پرداخت مالیات طبق قانون بالا، می بایست به عنوان جریمه مالیات دستگاه پوز در سال 1400 را نیز پرداخت نمایند.

در حالت کلی مالیات صرفا به گردش مالی تعلق نمی گیرد. در واقع تنها برای سود حاصل از کسب و کار  مالیات محاسبه می گردد. به طور خلاصه؛ هر چیزی که نشان دهنده فروش، کسب درآمد و در نهایت سود خالص یک فعالیت باشد، شامل مالیات می شود.

با توجه به مصوبات اداره کار و امور اجتماعی و با توجه به افزایش 29% نسبت به دستمزد در سال 1400 با در نظر گرفتن حق مسکن، حق بن نقدی، حق سنوات و حق اولاد به صورت زیر است:

مجموع دریافتی پرسنل بدون فرزند و سابقه کار ماهیانه مبلغ        56/797/500 ریال

مجموع دریافتی پرسنل با یک فرزند ماهیانه                             63/077/250 ریال

مجموع دریافتی پرسنل  با دو فرزند ماهیانه                              67/257/000 ریال 

مودیانی که صاحب کسب و کار کوچک هستند و یا درآمد سالانه آنها کمتر از یک میلیارد و سه میلیارد و 4/8 میلیارد تومان باشد، می توانند به جای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام فرآیند زمان بر حسابرسی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مبلغ مصوب به ترتیب 5، 10 و 15 میلیون تومان در سال 1401 را به عنوان مبلغ مالیات به آن اداره پرداخت نموده و از تمامی تشریفات اداری معاف می شوند.

طبق مفاد قانون مالیات های مستقیم، پرداخت مالیات، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. اگر مودی به هر دلیلی، در موعد مقرر، اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی، و ۱۰ درصد مالیات متعلق برای مودیان حقیقی خواهد شد.

تمامی افرادی که از ابتدای سال 1400 مالک خودروهای سواری به شرح زیر باشند: 

اشخاص حقوقی غیردولتی به ازاء هر خودرو با ارزش روز بالاتر از ده میلیارد ریال باشد

اشخاص حقیقی که مجموع ارزش خودروهای خود و افراد تحت تکفل، با ارزش روز بالاتر از ده میلیارد ریال باشد 

برون سپاری حسابداری مختص شغل یا شرکت خاصی نمی باشد. هر مدیری می تواند برای تسریع در رسیدن به اهداف شرکت، اتلاف حداقل زمان ممکن و همینطور پیش گرفتن مطمئن ترین راه موثر، با شرکت های حسابداری وارد مذاکره شود.

عیدی هر کارگر برابر با دو پایه حقوق طبق مبلغ اعلام شده از سوی وزارت کار و سنوات هر شخص شامل یک پایه حقوق می باشد.

بیمه خویش فرما یا بیمه اختیاری تأمین اجتماعی، در طرح های مختلف تعریف شده است. هر فرد با توجه به شغل خود و درصد خطر ناشی از شغل، می تواند یکی از طرح ها را انتخاب کرده و قرارداد منعقد نماید. برای آگاهی از شرایط احراز بیمه اختیاری می توانید به وبسایت سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir مراجعه نمایید.

مالیات

بیمه

حقوق و دستمزد

حسابداری

قوانین مالیاتی