• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

نمایندگی هرات

گروه نرم افزاری سکان با ارائه نسخه های مالی به زبان های کوردی ، افغانی و عربی زمینه ساز خدمات نرم افزاری به کشورهای همسایه بوده است 

امیدواریم به کمک همکاران گرامی باعث رونق این حرفه در منطقه باشیم

صالح نظری

صالح نظری

مشاور نرم افزار حسابداری

sokanafg@gmail.com

 

 0093798826040

0093786653232

جاده امام مسلم ( بانک خون ) پاساژ کوثر

مشتریان

هایپر پروتئین شهر