02191303119

پشتیبانی تخصصی نرم افزار نوید و سکان

ساعت کاری 09:00 – 24:00

دوره مالیاتی

4 جلسه
1,600,000 تومان
 • آشنایی با قوانین مالیاتی
 • ارزش افزوده و TTMS
 • لیست بیمه و مالیات حقوق
 • اظهار نامه مالیاتی

حقوق و دستمزد

2 جلسه
800,000 تومان
 • آموزش نرم افزار
 • آشنایی با قوانین
 • ثبت اسناد واقعی
 • بررسی اسناد ثبت شده

کارگاه نرم افزار

8 جلسه
1,600,000 تومان
 • آموزش نرم افزار حسابداری
 • ثبت اسناد واقعی
 • مرور اسناد ثبت شده
 • اخذ گواهینامه دوره

اصول حسابداری

5 جلسه
1,600,000 تومان
 • تعاریف حسابداری
 • آشنایی با مفاهیم
 • حسابداری شرکتها
 • صورتهای مالی