02191303119

پشتیبانی تخصصی نرم افزار نوید و سکان

ساعت کاری 09:00 – 24:00

ثبت تغییرات برند

ثبت شرکتها

گروه تخصصی ثبت با 12 سال سابقه کاری در زمینه ی امورات اداری و ثبتی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … و امور ثبتی شرکت و علائم تجاری، سعی بر مرتفع کردن دغدغه های اجرایی متقاضیان خود داشته است.

ثبت برند

ثبت شرکت ها

رند، نمانام، نام تجاری یا علامت تجاری عبارت است از یک نام، عبارت، طرح، نماد، نشانه، علامت و یا ترکیبی از این عبارات است که مشخص‌کننده خدمات یا محصولی خاص است که کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/بنگاه را از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد.

ثبت تغییرات

ثبت شرکت ها

هر شرکتی پس از ثبت مجاز به تغییراتی در اساسنامه و یا مواردی که مرتبط با شرکت است می باشد. این تغییرات شامل تغییرات و تصمیمات شرکت می باشد که طی مجمع عمومی/عمومی فوق العاده و یا جلسات هیات مدیره اخذ شده اند.

ثبت شرکت

ثبت شرکت ها

مطابق ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو مشاع. هرگاه امور مالی در مالکیت مشترک دو یا چند نفر باشد، چنین مالکیتی مشاع و چنین حالتی اشاعه نامیده می شود.

 

اخذ گواهی ایزو

ثبت شرکت ها

گروه تخصصی ثبت با 12 سال سابقه کاری در زمینه ی امورات اداری و ثبتی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … و امور ثبتی شرکت و علائم تجاری، سعی بر مرتفع کردن دغدغه های اجرایی متقاضیان خود داشته است.

اخذ جواز تاسیس

ثبت شرکت ها

گروه تخصصی ثبت  با 12 سال سابقه کاری در زمینه ی امورات اداری و ثبتی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … و امور ثبتی شرکت و علائم تجاری، سعی بر مرتفع کردن دغدغه های اجرایی متقاضیان خود داشته است.

اخذ پروانه

ثبت شرکت ها

گروه تخصصی ثبت  با 12 سال سابقه کاری در زمینه ی امورات اداری و ثبتی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … و امور ثبتی شرکت و علائم تجاری، سعی بر مرتفع کردن دغدغه های اجرایی متقاضیان خود داشته است.

اخذ کارت بازرگانی

گروه تخصصی ثبت  با 12 سال سابقه کاری در زمینه ی امورات اداری و ثبتی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … و امور ثبتی شرکت و علائم تجاری، سعی بر مرتفع کردن دغدغه های اجرایی متقاضیان خود داشته است.